Forskardag om open access den 16 november

Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningspublikationer och forskningsdata? Den 16 november anordnar biblioteket vid Högskolan i Gävle en spännande dag med information och samtal kring aktuella frågor om open access för dig som forskar eller arbetar nära forskningen.

Allt fler forskare delar aktivt med sig av sina resultat och ett växande antal forskningsfinansiärer kräver att både publikationer och data görs fritt tillgängliga. Vad innebär det för dig? Vilka möjligheter finns för dig som forskar att publicera open access och vad behöver du tänka på? Välkommen att ta reda på mer.

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Målgruppen är forskare vid högskolan och i andra forskningsmiljöer i regionen, samt personer som arbetar med eller nära forskningen.

Medverkande: Beate Eellend (Kungl. biblioteket), Gustav Nilsonne (forskare i kognitiv neurovetenskap, Stockholms universitet och Karolinska institutet), Elisabeth Strandhagen (Svensk Nationell Datatjänst, SND), Patrik Sörqvist (professor i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle), Karin Meyer Lundén och Malin Almstedt Jansson (biblioteket, Högskolan i Gävle).

Anmäl dig senast 11 november via formuläret längre ner.
Anmälan behövs för att vi ska kunna beräkna mängden fika och lunch.

Datum: 16 november 2016, kl 9-15
Plats:
Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Program

9.00-9.30

Fika och registrering

9.30

Inledning

9.45

Patrik Sörqvist (professor i miljöpsykologi, Högskolan i Gävle och chefredaktör för en open access-tidskrift)) berättar om de erfarenheter forskargruppen i miljöpsykologi har av att publicera sig open access, hur de tänker strategiskt kring open access och vilka utmaningar de har stött på.

10.15

Beate Eellend (OpenAccess.se, Kungl. Biblioteket) ger en översikt över vad som händer kring open access i Sverige och internationellt och hur det kan påverka dig som forskare.

11.30

Karin Meyer Lundén och Malin Almstedt Jansson (biblioteket, Högskolan i Gävle) visar vilka möjligheter du som forskare vid Högskolan i Gävle har att publicera open access.

12.00-13.00

Lunch

13.00

Gustav Nilsonne (forskare i kognitiv neurovetenskap vid Stockholms universitet och Karolinska institutet) presenterar sina erfarenheter av begränsad tillgång till forskningsdata och vilka positiva effekter öppna data kan ha för forskningen.

13.45

Elisabeth Strandhagen (Svensk Nationell Datatjänst, SND) berättar om hur SND arbetar för att underlätta forskares tillgång till forskningsdata och visar hur du som forskare kan göra för att göra dina egna data tillgängliga för andra.

14.45

Avslutning

 

Under dagen kommer även det nya avtalet Springer Compact att presenteras. Avtalet innebär att du som forskare vid högskolan kan publicera i Springer Open Choice-tidskrifter utan att betala någon publiceringsavgift.

Välkommen att delta under hela eller delar av dagen!

Open access-dagen arrangeras av biblioteket vid Högskolan i Gävle.

Kontakt: Malin Almstedt Jansson och Karin Meyer Lundén

 

Personuppgifter *
User information
Jag vill äta lunch *
Multiple selection


Jag deltar *
Multiple selection
Biblioteket