Distansstudier/Flexibelt lärande

Distansundervisning sker på olika sätt vid Högskolan i Gävle. Högskolan har huvudsakligen två olika undervisningsformer för kurser och utbildningsprogram för distansstudier:
» Distans
» IT-distans

Distans...

...innebär att lärare och studenter huvudsakligen är åtskilda i tid och/eller rum. Utbildningen bedrivs till stor del med hjälp av IT-verktyg som webbkonferenssystem och lärplattformar. Studenten kan delta i utbildningen oberoende av var denne befinner sig, men det krävs att studenten kan resa till en angiven studieort eftersom fysiska träffar anordnas med jämna mellanrum.

IT-distans...

...innebär att inga fysiska träffar anordnas under utbildningen. All undervisning och interaktion sker över en lärplattform med dator, samt med hjälp av webbkonferensteknik. Studierna kan bedrivas helt oberoende av var studenten befinner sig.

Lärcentra för studenter och lärare

Flera utbildningsprogram och kurser bedrivs via högskolans samverkan med Lärcentra (se mer på Nitus.se), som finns flertalet kommuner i Sverige. Lärcentra är en mötesplats – där studenter, vägledare, lärare och handledare träffas.

På lärcentra (studiecentra) har lärare och studenter tillgång till teknik, studiemiljö och praktisk hjälp i studier. De får möjlighet att kommunicera på distans, ordna tentamen samt organisera sin undervisning och sina studieupplägg.
» Mer information om lärcentra

IKT-verktyg och lärplattformar

På Högskolan i Gävle finns ett antal verktyg för att hantera kurser, kommunicera med studenter och hantera mediamaterial. Huvudsakliga IKT-verktyg och lärplattformar är lärplattformen Blackboard, HiG Play Mediaportal, Adobe Connect webbkonferensverktyg och videokonferens i flera lärosalar.
» Mer information om IKT-verktyg och lärplattformar

Anpassa kurs till nätbaserat lärande

Vi har satt ihop ett dokument för dig som är lärare och vill och ska anpassa din kurs för mer nätbaserat lärande. Här finns flera stödverktyg angivna, tips kring kursutveckling, beprövande arbetsmetoder för att ändra sin undervisning, examinationsformer och IKT-verktyg som stöd i kursen för både studenter och lärare.
» Tips för lärare kring processen att anpassa kurs till nätbaserat lärandePDF (pdf, 155 kB)

Samarbeten inom distansutbildning

Det finns ett antal samarbetsorganisationer kring distansutbildning som Högskolan i Gävle har kontakt med eller medverkar i.
» Samarbete inom distansutbildning

Stöd och hjälp

Trots att studenter som läser på distans inte finns på plats vid Högskolan har de alltid möjlighet att få hjälp och stöd i sina studier.
» Mer information till dig som är distansstudent

Har du frågor kring distansteknik, kontakta Learning Center!

Learning Center support

Telefon: 026-64 87 00, måndag ‑ fredag 9.00-12.00
E-post: blackboard@hig.se
Supportsystem: support.hig.se

Vi sitter i personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan eller knacka på så kommer vi och öppnar! Besökstid 09.00 ‑12.00

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket