Kontaktbibliotekarier

Kontaktbibliotekarierna inom respektive ämne håller bland annat kurser i informationssökning och bevakar litteratur inom ämnet. Kontakta din kontaktbibliotekarie om du är lärare och vill boka en kurs.

Akademin för hälsa och arbetsliv

Malin Almstedt Jansson

Forskningsbibliotekarie och kontaktbibliotekarie för CBF och
arbetshälsovetenskap
Telefon: 026-64 86 20
E-post: Malin.A.Jansson@hig.se

Barbro Carlsson

Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap
Telefon: 026-64 85 96
E-post: Barbro.Carlsson@hig.se

Tanja Donner

Kontaktbibliotekarie för idrottsvetenskap, kriminologi, medicin,
psykologi, socialt arbete och vårdvetenskap
Telefon: 026-64 87 29
E-post: Tanja.Donner@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet
Telefon: 026-64 86 54
E-post: Jonas.Larsson@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Barbro Carlsson

Kontaktbibliotekarie för svenska, engelska
Telefon: 026-64 85 96
E-post: Barbro.Carlsson@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för ekonomi
Telefon: 026-64 8654
E-post: Jonas.Larsson@hig.se

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik och didaktik
Telefon: 026-64 85 29
E-post: Sara.Martinsson@hig.se

Anna Prymka

Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap, dramapedagogik
medie- och kommunikationsvetenskap
Telefon: 026-64 89 45
E-post: Anna.Prymka@hig.se   

Akademin för teknik och miljö

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för industriell ekonomi
Telefon: 026-64 8654
E-post: Jonas.Larsson@hig.se

Karin Meyer Lundén

Kontaktbibliotekarie för byggnadsteknik, inomhusmiljö, miljöpsykologi, industridesign, energisystem, kemi, miljöteknik, maskinteknik​
Telefon: 026-64 89 19
E-post: Karin.Meyer@hig.se

Egon Nilsson

Kontaktbibliotekarie för datavetenskap, samhällsbyggnad, biologi, elektronik och fysik, matematik, statistik och trädgårdsmästarprogrammet
Telefon: 026-64 89 40
E-post: Egon.Nilsson@hig.se

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket