Kontaktbibliotekarier

Kurser i informationssökning hålls av kontaktbibliotekarien inom respektive ämne. Kontakta din kontaktbibliotekarie om du är lärare och vill boka en kurs.

Akademin för Hälsa och Arbetsliv

Malin Almstedt Jansson

Forskningsbibliotekarie och kontaktbibliotekarie för CBF och
Arbetshälsovetenskap

Telefon: 026-64 86 20
E-post:manaln@hig.se

Barbro Carlsson

Kontaktbibliotekarie för Folkhälsovetenskap
Telefon: 026-64 85 96
E-post: bcn@hig.se

Tanja Donner

Kontaktbibliotekarie för Idrottsvetenskap, Kriminologi, Medicin,
Psykologi, Socialt arbete och Vårdvetenskap

Telefon: 026-64 87 29
E-post: taador@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för PA-programmet
Telefon: 026-64 8654
E-post: joslan@hig.se

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Barbro Carlsson

Kontaktbibliotekarie för Svenska, Engelska, Didaktik och Pedagogik
Telefon: 026-64 85 96
E-post: bcn@hig.se

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie för Ekonomi
Telefon: 026-64 8654
E-post: joslan@hig.se

Anna Prymka

Kontaktbibliotekarie för Religionsvetenskap, Dramapedagogik
Medie- och kommunikationsvetenskap

Telefon: 026-64 89 45
E-post: apd@hig.se
   

Akademin för Teknik och Miljö

Jonas Larsson

Kontaktbibliotekarie Industriell ekonomi
Telefon: 026-64 8654
E-post: joslan@hig.se

Karin Meyer Lundén

Byggnadsteknik, Inomhusmiljö, Miljöpsykologi, Industridesign, Energisystem, Kemi, Miljöteknik, Maskinteknik​
Telefon: 026-64 89 19
E-post: kanmer@hig.se

Egon Nilsson

Kontaktbibliotekarie för Datavetenskap, Samhällsbyggnad, Biologi, Elektronik och Fysik, Matematik, Statistik och Trädgårdsmästarprogrammet
Telefon: 026-64 89 40
E-post: enn@hig.se

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket