Support

Bildserie - telefonsupport

På Learning Centers support kan du fråga om Blackboard, videokonferenser, webbföreläsningar, kursupplägg och annat som rör flexibel utbildning, distanskurser och tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Learning Center support

Telefon: 026-64 87 00, måndag - fredag 9.00-12.00
E-post: blackboard@hig.se
Supportsystem: support.hig.se

Vi sitter i personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan eller knacka på så kommer vi och öppnar! Besökstid kl 09-12.

Videokonferenstekniker

Kontaktpersoner är Sven Borrie och Fredrik Lård.

E-post: telebild@hig.se
Supporttelefon: 076-774 57 90

Beställ Blackboardkurs
(under För mitt arbete > Undervisning på intranätet)

Blackboard logotype

Blackboard hjälpsidor

Här finns manualer och aktuell information
Gå till hjälpsidorna

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket