Biblioteket

Kurser och utbildningar

Biblioteket och Learning Center erbjuder kurser, handledningar och workshops för studenter och personal.

Biblioteket

Undervisning i informationssökning

Biblioteket ger undervisning i informationssökning för studenter på alla nivåer efter bokning av lärare. Boka undervisningen genom att kontakta den kontaktbibliotekarie som ansvarar för din ämnesavdelning.

Learning Center

Lunchseminarier

Learning Center anordnar ett antal lunchseminarier varje termin med workshops och diskussion om olika relevanta ämnen, för lärare och personal på Högskolan.

Kortkurser för lärare och annan personal

Learning Center ger handledning i Adobe Connect och kortkurser i att använda olika verktyg i Blackboard.

eLuncher om IKT för lärare

Nätverket för Blackboard-lärosäten i Sverige arrangerar eLuncher om informations- och kommunikationsteknik, som du kan följa via Adobe Connect. Du kan se tidigare seminarier i inspelad form.

Biblioteket