Biblioteket

Kurser och utbildningar

Biblioteket och Learning Center erbjuder kurser, handledningar och workshops för studenter och personal.

Biblioteket

Lär känna biblioteket - praktisk introduktion

Besök Högskolans vackra och populära bibliotek och få reda på hur du som student kan använda dig av allt det som biblioteket har att erbjuda.

Vi bjuder på lunchmacka och kaffe eller te.

Datum: Onsdag 30 augusti
Tid: 11.45–12.30 
Sal: Krusenstjernasalen (23: 213), Biblioteket
Anmäl dig före den 23 augusti!

Undervisning i informationssökning

Biblioteket ger undervisning i informationssökning för studenter på alla nivåer efter bokning av lärare. Boka undervisningen genom att kontakta den kontaktbibliotekarie som ansvarar för din ämnesavdelning.

Learning Center

Lunchseminarier

Learning Center anordnar ett antal lunchseminarier varje termin med workshops och diskussion om olika relevanta ämnen, för lärare och personal på Högskolan.

Kortkurser för lärare och annan personal

Learning Center ger handledning i Adobe Connect och kortkurser i att använda olika verktyg i Blackboard.

eLuncher om IKT för lärare

Nätverket för Blackboard-lärosäten i Sverige arrangerar eLuncher om informations- och kommunikationsteknik, som du kan följa via Adobe Connect. Du kan se tidigare seminarier i inspelad form.

Webbinarier från andra aktörer

Webbinarier från ITHU

Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar webbinarier inom området flexibla undervisningsformer.

Biblioteket