Biblioteket

Lär känna biblioteket- praktisk introduktion

Praktisk introduktion till biblioteket – lånekort, regler, tjänster, skrivarverkstad, bokning av grupprum m.m. Information om hur du kan använda dig av biblioteket och dess tjänster och vad bibliotekets personal kan göra för dig.
Notera att detta pass är en allmän biblioteksorientering och inte detsamma som undervisning i informationssökning.

Vi bjuder på lunchmacka och kaffe eller te!

Datum: Onsdag 30 augusti
Tid: 11.45–12.30 
Sal: Krusenstjernasalen (23: 213), Biblioteket
Presentatör: Jonas Larsson, bibliotekarie

Biblioteket