Biblioteket

Kurser från Learning Center

På denna sida finns information om följande - gå direkt till:

Lunchseminarier på Högskolan i Gävle

Lunchseminarierna inleds med att en lärare berättar om någon undervisningserfarenhet, därefter följer ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Notera: Lunchsmörgås ingår och anmälan krävs!


eLuncher om IKT för lärare

eLuncher om informations- och kommunikationsteknik (IKT) följs via Adobe Connect Pro på egen dator eller tillsammans med andra. Seminarierna kan också ses i inspelad form. Arrangör är Svenska användargruppen för Blackboard

Handledning för lärare och personal

Learning Center ger också handledning i bland annat Adobe Connect och kurser i att använda olika verktyg i Blackboard.

  1. Mer information om handledning och kurser från Learning Center

Webbinarier från ITHU

Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, arrangerar då och då webbinarier inom området flexibla undervisningsformer.

  1. Läs här om ITHUs arbete och se webbinarier
Biblioteket