Låna och beställa

För att få låna måste du vara inskriven som låntagare på biblioteket. Om du är student eller personal på högskolan i Gävle använder du ditt passerkort som lånekort, vilket hämtas i receptionen i Studentcentrum.

Student eller personal på högskolan?

Gör så här

  1. Fyll i formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Gå till lånedisken i biblioteket, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Därefter registrerar vi ditt passerkort som lånekort. Om du är student på annan högskola får du ett särskilt lånekort.


Inte student eller personal vid högskolan?

Gör så här

  1. Fyll i formuläretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Gå till lånedisken, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet
  3. Du får ett särskilt lånekort eller kan använda ditt lånekort från HelGe-biblioteken i länet.
    OBS! Du som inte är student får ej låna kursböcker eller göra fjärrlån.

Kursböcker

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog, både tryckta och de som finns elektroniskt. De elektroniska går att läsa online eller att ladda ned 1-3 dagar. De har hyllplacering E-bok.
Det finns även publikationer i katalogen med hyllplacering Internet och de finns fritt tillgängliga på nätet.

Tryckta kursböcker

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut.
Vid kursstart kontrolleras och kompletteras beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång, köps inga nya förrän nästa kursstart.

Kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Sommarkursböcker är dessutom märkta med en gul prick. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Lånetiden är 14 dagar.  Övertidsavgiften är 10 kr/dag och bok.

Annan litteratur än kursböcker har lånetid fyra veckor.

Om vi inte har boken eller artikeln

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha kan vi beställa den från ett annat bibliotek.

Inköpsförslag

Du kan lämna inköpsförslag på en bok du tycker vi ska köpa in.

Återlämning av böcker när biblioteket är stängt

Lämna böckerna i återlämningsskåpet vid ingången till Studentcentrum. Tänk på att du måste ha passerkort för att komma in på högskolan på helger.

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket