Egna lån / Låna om / Reservera

Mina uppgifter

Omlån

Du kan låna om dina böcker, om böckerna inte är reserverade av någon annan. Du kan låna om böckerna högst fyra gånger.

Reservationer

Böcker som är utlånade går att reservera. Med PIN-koden kan du själv göra det i i katalogen annars görs det av av personalen i lånedisken. Du får meddelande via e-post, SMS eller brev när boken finns att hämta på biblioteket.
Omlån, reservationer och lånestatus hittar du i bibliotekskatalogen under rubriken Mina uppgifter.

  1. Här hittar du "Mina uppgifter"

Förvarningar och påminnelser

Några dagar innan lånetiden går ut skickas en förvarning med e-post. Efter att lånetiden gått ut skickas påminnelser med e-post eller brev.
Försenade kursböcker kostar 10 kr/dag.

OBS!

e-post från Högskolan i Gävle till mottagare med Hotmail- eller Live-adresser hamnar ibland i "skräpposten". Registrera Högskolan som en betrodd avsändare och kontrollera mappen med "skräppost" emellanåt.

Återlämning av böcker när biblioteket är stängt

Lämna böckerna i återlämningsskåpet vid ingången till Studentcentrum. Tänk på att du behöver passerkort för att komma in på skolan på kvällar och helger.

OBS! Böckerna avregistreras inte förrän biblioteket öppnar igen.


  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket