Fjärrlån

Litteratur som inte finns i vårt bibliotek kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek i och utanför Sverige.

Vem kan beställa fjärrlån?

Studenter, forskare och anställda vid högskolan i Gävle med giltiga lånekort kan beställa fjärrlån liksom studenter från andra universitet och högskolor om de är låntagare på Högskolebiblioteket i Gävle.

Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek.

Vad kan jag beställa?

Material som du behöver för dina studier eller din forskning och som inte finns i tryckt eller elektronisk form på vårt bibliotek kan du beställa som fjärrlån. Böcker som är utlånade på vårt bibliotek eller som finns i Gävle Stadsbibliotekets HelGe-katalog fjärrlånas inte.

Observera att en del material inte går att fjärrlåna. Dit hör e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur, hela tidskriftsnummer samt i många fall uppsatser och examensarbeten. Skönlitteratur lånas endast för forskningsändamål.

Hur beställer jag en bok?

Om du har lånekort på högskolebiblioteket kan du skaffa ett fjärrlånekonto i Libris och göra dina bokbeställningar själv.

Du kan också skicka din beställning via e-post till bibfjarr@hig.se.

Observera att böckerna måste hämtas på högskolebiblioteket och distansstudenter som vill fjärrlåna böcker men inte kan hämta dem på plats hänvisas därför med beställning till deras närmaste bibliotek.

Hur beställer jag en artikel?

Kontrollera i bibliotekets tidskriftsförteckning att den artikel som du önskar inte finns i en tidskrift som finns hos oss i tryckt eller elektronisk form. Skicka din beställning direkt från Discovery via länken "Skicka fjärrlånebeställning till biblioteket" eller skicka den fullständiga artikelreferensen via e-post till bibfjarr@hig.se.

Vad kostar det?

Boklån från bibliotek inom Norden är gratis. Innan ett utomnordiskt fjärrlån görs kontaktar vi dig, dessa kostar olika beroende på om du är student eller anställd på högskolan och varifrån boken lånas.

Artikelkopior kostar olika beroende på om du är student eller anställd på högskolan och varifrån artikeln lånas.

Hur lång tid tar det att få en fjärrlånad bok eller artikel?

Räkna med en leveranstid på 7-10 dagar, men tiden kan variera så var ute i god tid med dina beställningar.

Hur får jag det som jag har beställt?

Beställda böcker hämtas och lämnas i lånedisken, beställda artiklar skickas till dig per post tillsammans med informationen om postgirokontot för betalning. Du som arbetar på Högskolan i Gävle får dina kopior per internpost.

Observera att distansstudenter som vill fjärrlåna böcker hänvisas till deras närmaste bibliotek.

Hur lång lånetid är det på fjärrlånade böcker?

Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket. Ofta har man en kortare garanterad lånetid samt längre tid då man kan behålla boken om den inte efterfrågas. Vid krav måste boken återlämnas omedelbart.

Vill du förlänga lånetiden, kontakta oss på bibfjarr@hig.se .

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket