Talböcker

Alla studenter vid Högskolan i Gävle som har svårigheter med att läsa skriven text på grund av funktionsnedsättning får ladda ned talböcker. Att ha svårt att läsa på svenska för att man har ett annat språk som sitt modersmål är inte en läsnedsättning. Om man däremot även har svårt att läsa på sitt eget språk får man låna talböcker.

Söka och ladda ner böcker

För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Sök talböcker för nedladdning på MTMs mediawebb Legimus.

Nedladdningskonto och introduktionssamtal

Nedladdningskonto får du genom att komma på ett introduktionssamtal till biblioteket. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

Boka introduktionssamtal

På introduktionssamtalet går vi i genom:

  • Vilka regler gäller vid nedladdning?
  • Hur laddar jag ner böcker?
  • Vilken hjälp kan jag få av biblioteket?

Ta med legitimation !

Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Om din kurslitteratur saknas i Legimus kan du beställa den på högskolans bibliotek. Inläsning görs bara av obligatorisk kurslitteratur och hela böcker.

När du beställer inläsning av en bok går det till så här:

  1. Du måste ha ett nedladdningskonto i Legimus.​
  2. Kom till biblioteket med kurslitteraturlistan, om du läser på distans kan du mejla den till talbok@hig.se. Markera vilken bok som ska läsas in och skriv när kursen börjar.
  3. Säg till om du vill ha delar av din talbok hemskickade under tiden den läses in.
  4. Personalen på biblioteket beställer de böcker du behöver.
  5. Vänta. Det tar 6 till 12 veckor innan boken är färdig, du får ett mejl när boken är färdig.

Inläsning av artikel eller kapitel

Om du behöver inläsning av en artikel ur en tryckt tidskrift eller ett kapitel ur en bok, tag kontakt med:

Artiklar ur tidskrifter och avsnitt ur böcker

Om texten är till exempel en PDF-fil, kan du i de flesta fall få den uppläst med skärmläsarprogrammet ViTal, som finns i bibliotekets resursrum.

I många fall kan du kopiera in texten i läsprogrammet EasyReader som också finns i resursrummet.

Många databaser har en inbyggd uppläsningsfunktion. Fråga på biblioteket för ytterligare hjälp.

Resursrum i biblioteket

I biblioteket finns ett rum på entréplanet, rum 23:216, med program för studenter med läshinder. Fråga efter nyckelkort i lånedisken för att komma in i rummet.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss på e-postadress: talbok@hig.se                         

Anna Andersson    Tanja Donner                                        
026-64 86 58              026-64 87 29

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket