Talböcker - för studenter med läsnedsättning

Om du har svårt att läsa skriven text på grund av en funktionsnedsättning kan du få ladda ned talböcker. På den här sidan finns det information om hur du får tillgång till talböcker.

Vad är talböcker?

Talböcker får du bara låna om du har en tillfällig eller permanent läsnedsättning. Om du har svårt att läsa på svenska för att du har ett annat språk som ditt modersmål räknas det inte som en läsnedsättning. Om du däremot har svårt att läsa även på ditt eget språk får du låna talböcker.

Nedladdningskonto och introduktionssamtal

För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Nedladdningskontot får du genom att komma på ett introduktionssamtal till biblioteket.

Boka ett introduktionssamtal

Boka ett introduktionssamtal genom att fylla i formuläret och skicka till oss. Kom ihåg att ta med legitimation till introduktionssamtalet!

På introduktionssamtalet går vi igenom:

 • Vilka regler gäller vid nedladdning?
 • Hur laddar jag ner böcker?
 • Vilken hjälp kan jag få av biblioteket?
Söka och ladda ner böcker

När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur. Sök talböcker för nedladdning på MTM:s mediewebb Legimus.

Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Om din kurslitteratur saknas i Legimus kan du beställa den på Högskolans bibliotek. Inläsning görs bara av obligatorisk kurslitteratur och hela böcker.

När du beställer inläsning av en bok går det till så här:

 1. Du måste ha ett nedladdningskonto i Legimus.
 2. Kom till biblioteket med kurslitteraturlistan, om du läser på distans kan du mejla den till talbok@hig.se. Markera vilken bok som ska läsas in och skriv när kursen börjar.
 3. Säg till om du vill ha delar av din talbok hemskickade under tiden den läses in.
 4. Personalen på biblioteket beställer de böcker du behöver.
 5. Därefter tar det 6 till 12 veckor innan boken är färdig. Du får ett mejl när boken är färdig.

Inläsning av artikel eller kapitel

Om du behöver inläsning av en artikel ur en tryckt tidskrift eller ett kapitel ur en bok, kontaktar du Högskolans samordnare för studenter med funktionshinder.
E-post: funktionsstod@hig.se
Telefon: 026-64 86 41

Artiklar ur tidskrifter och avsnitt ur böcker

 • Om texten är till exempel en pdf-fil, kan du få den uppläst med programmet Vital, som finns i bibliotekets resursrum.
 • I många fall kan du kopiera in texten i programmet Easy Reader som finns i resursrummet.
 • Många databaser har också en inbyggd uppläsningsfunktion.

Resursrum i biblioteket

I biblioteket finns ett rum på entréplanet, rum 23:216, med program för studenter med läshinder. Fråga efter nyckelkort i lånedisken för att komma in i rummet. Det finns även ett resursrum i hus 51, rum 51:323.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss på e-postadress: talbok@hig.se                         

Anna Andersson       Tanja Donner                                        
026-64 86 58              026-64 87 29

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket