Biblioteket

Fjärrlåneservice under sommaren

Sommaruppehåll på fjärrlån 1/7 - 6/8

Bibliotekets fjärrlåneservice gör sommaruppehåll från den 1 juli och öppnar igen den 7 augusti. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför er och vill uppmuntra alla att beställa fjärrlån senast måndagen den 26 juni för att hinna få lånet innan biblioteket stänger den 8 juli.

I brådskande fall under sommaren hänvisar vi till Stadsbiblioteket i Gävle.