Kontakta oss

Det är vi som finns på Learning Center:

Mats Brenner

Mats Brenner, IKT-pedagog
Telefon: 026-64 82 18
Mobil: 070-350 02 33
E-post: mbr@hig.se

Jenny Ericsson

Jenny Ericsson, IKT-pedagog
Telefon: 026-64 84 94
Mobil: 070-350 02 36
E-post: jeo@hig.se

Sven Borrie

Sven Borrie, IKT-tekniker
Mobil: 070-606 86 41
E-post: sbe@hig.se

Fredrik Lård

Fredrik Lård, Videokonferenstekniker
Telefon: 026-64 50 90
Mobil: 070-682 86 50
E-post: lord@hig.se

Foto saknas

Åke Wall, IKT-pedagog,
Multimediaproducent
Telefon: 026-64 50 89,
072-007 95 10
E-post: akewal@hig.se

Foto saknas

Göran Bertils, IKT-pedagog,
Multimediaproducent
Telefon: 026-64 50 89,070-687 87 32
E-post: gonbes@hig.se

Ingela Östlund

Ingela Östlund, IKT-tekniker
Tjänstledig

Learning Center support

Telefon: 026-64 87 00, måndag - fredag 9.00-12.00
E-post: blackboard@hig.se
Supportsystem: support.hig.se

Vi sitter i personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan eller knacka på så kommer vi och öppnar! Besökstid kl 09-12.

Videokonferenstekniker

Kontaktpersoner är Sven Borrie och Fredrik Lård.

E-post: telebild@hig.se
Supporttelefon: 076-774 57 90

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket