Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor då Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Det är Rådet för hållbar utveckling som arbetar med Högskolans miljöarbete.

Biblioteket och miljön

I dagens samhälle har de elektroniska medierna i stor utsträckning ersatt de tryckta vilket innebär att pappersåtgången och transporterna minskar.

Den inre miljön i biblioteket

Belysning

I bibliotekets arbetsrum, grupprum och toaletter tänds lamporna automatiskt när man går in i rummet. Hyllbelysningen är kopplad till rörelsesensorer som tänds när besökare rör sig bland hyllorna.

Luft och temperatur

Anpassningar har gjorts i rummen för att få ett bra inomhusklimat. Tilluft, frisk uteluft, skickas in i alla rum som används. Luftcirkulationen i arbetsrummen ökar när någon befinner sig där och minskar när rummet är tomt.

När rummet är tomt varierar temperaturen mellan 18 - 25 grader. När man kommer in i rummet, ökar temperaturen till  22 - 23 grader, temperaturen kan också regleras individuellt, + / - 3 grader, i arbetsrummen.

Datorerna

De publika datorerna i biblioteket stängs av automatiskt när biblioteket stänger.

Den yttre biblioteksmiljön

Sedumtak

Biblioteket har ett sedumtak, här syns sedumtaket när det blommar på sommaren.

Sedum är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter där bland annat olika arter av fetknopp ingår.

Taket behåller regnvatten som sugs upp och sedan avdunstar. På vintern håller sedumtaket snö så att snöras undviks.

Taket ska också återställa den grönyta som gick förlorad när huset byggdes på gårdens gräsmatta.

Teknik som minskar miljöpåverkan

Webbkonferensverktyg

Med hjälp av webbkonferensverktyg, minskar behovet av resor för både högskolans personal och studenterna.

Kontakt

Vill du veta mer om bibliotekets miljöarbete kontakta Karin Meyer Lundén på e-post: kanmer@hig.se

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket