Bibliotekets samarbeten

Biblioteket medverkar i flera samarbeten inom regionen.

ABM Gävle

ABM Gävle

I Gävle finns en samarbetsgrupp för flera bibliotek, arkiv och museer som heter ABM Gävle. Gruppen håller seminarier och föreläsningar inom ABM Gävle intresseområden. De anordnar även Arkivens dag i Gävle.

Europa Direkt Gävle

På stadsbiblioteket i Gävle ligger ett av Sveriges 20 EU-informationskontor som riktar sig till allmänheten. Europa Direktkontoren har i uppdrag att svara på allmänhetens frågor om EU och främja debatten om och inom EU. Högskolans studenter kan vända sig dit för att få svar på frågor om EU och få hjälp med att söka i EU-databaser med mera. Verksamheten finansieras av Gävle kommun, Europeiska Unionen och Högskolan i Gävle.

Folkbiblioteken i Gävleborgs län och högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket samarbetar med stadsbiblioteket i Gävle och sjukhusbiblioteket i Gävle för att samordna medieförsörjningen i Gävle och i förlängningen även i hela Gävleborgs län. Samarbetets syfte är att välkomna respektive biblioteks målgrupp till de andra biblioteken.

Lånekort

Studenter på Högskolan kan registrera sina HiG-kort som lånekort på Stadsbiblioteket i Gävle. Och allmänheten kan registrera sina HelGe-kort (lånekort på folkbiblioteken i Gävleborgs län) som lånekort på högskolebiblioteket.

Medieplan

Den gemensamma medieplanen för högskole-, stads- och sjukhusbiblioteket beskriver mediebeståndet på alla biblioteken och vilka planer de respektive biblioteken har för att bevara olika medier. på. Målsättningen är att förbättra bibliotekens samordning när det gäller beståndsuppbyggnad och gallring av medier.

Biblioteket