Biblioteksbyggnaden

Biblioteket stod klart i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet Sedum. Byggnaden bjuder på en inspirerande och varierad miljö för olika aktiviteter, från mediehallens rymd till den låga tysta läsesalen.

Samlingarna

Samlingarna finns på tre plan, magasinet med äldre litteratur, offentligt tryck, och äldre tidskrifter på plan ett. Kursböcker, böcker, tidskrifter, info- och lånedisk finns på plan två, entréplanet.

På plan tre finns böcker, grupprum och datorarbetsplatser och läsplatser. På plan fyra finns grupprum och läsplatser.

Datorer

Datorerna är utplacerade på i huvudsak plan två och tre, och huset är utrustat med trådlöst nätverk.

Aktiviteter i huset

I biblioteket ges bland annat föreläsningsserien 12 minuter kl 12  där forskare och lärare håller populärvetenskapliga föredrag.

Lucia-dagen firas på högskolan med att Gävles lucia kommer till biblioteket.

Var finns biblioteket?

Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23.

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket