Samarbeten

Biblioteket finns representerade i samarbeten både internt på högskolan och externt.

ABM Gävle

ABM Gävle

I Gävle finns flera bibliotek, arkiv och museer vilka har en samarbetsgrupp, ABM Gävle. Inom gruppen hålls seminarier och föreläsningar inom ABM Gävle intresseområden. Gruppen anordnar även Arkivens dag i Gävle. 
   » Läs mer om ABM Gävle i deras broschyrPDF (pdf, 1 MB)

Europa Direkt Gävle

På stadsbiblioteket i Gävle ligger ett av Sveriges 20 EU-informationskontor som riktar sig till allmänheten. Europa Direktkontoren har i uppdrag att svara på allmänhetens frågor om EU och främja debatten EU. Högskolans studenter kan vända sig hit för att få svar på frågor om EU och få hjälp med att söka i EU-databaser m.m.
Verksamheten finansieras av Gävle kommun, Europeiska Unionen och Högskolan i Gävle.

HelGe-biblioteken och högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket samarbetar med stadsbiblioteket i Gävle och sjukhusbiblioteket i Gävle för att samordna medieförsörjningen i Gävle och i förlängningen även i hela Gävleborgs län. Samarbetets syfte är att välkomna respektive biblioteks målgrupp till de andra biblioteken.

Lånekort

Studenter på Högskolan kan registrera sina HiG-kort som lånekort på Stadsbiblioteket i Gävle. Allmänheten kan registrera sina HelGe-kort som lånekort på högskolebiblioteket.

Medieplan

I mediaplanen beskrivs mediebestånd och bevarandeplaner på högskole-, stads- och sjukhusbiblioteket. Målsättningen är att förbättra bibliotekens samordning vad gäller beståndsuppbyggnad och gallring av media.

  Publicerad av: Egon Nilsson

Biblioteket