Support

Här når du de stödresurser och supportfunktioner som finns inom biblioteket.

Bibliotekets lånedisk

Telefon: 026- 64 85 48, måndag - fredag 8.00 - 18.00
E-post: bibhig@hig.se
Fax: 026-64 88 70

Databassupport

Har du problem att komma åt våra databaser hemifrån eller från ditt tjänsterum, kontakta oss på: support.hig.se

DiVA support

Frågor om DiVA skickas till e-post: diva@hig.se

Learning Center support

Telefon: 026-64 87 00, måndag - fredag 9.00-12.00
E-post: blackboard@hig.se
Supportsystem: support.hig.se

Vi sitter i personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan eller knacka på så kommer vi och öppnar! Besökstid kl 09-12.

UR access

Har du frågor om UR access kontakta supporten på: uraccess@hig.se

Videokonferenstekniker

Kontaktpersoner är Sven Borrie och Fredrik Lård.

E-post: telebild@hig.se
Supporttelefon: 076-774 57 90

Biblioteket