Plagiering

När du skriver uppsatser och liknande får du citera eller referera till andras texter och resultat, så länge du använder korrekta referatmarkörer och upplyser läsaren om dina källor. Det är däremot inte tillåtet att använda andras texter och arbeten utan att ange din källa.

Att plagiera

Om du inte använder referatteknik och citat när du skriver om något du läst eller hört på ett korrekt sätt har du inte följt de regler kring vetenskapligt skrivande som finns och du kan då bli beskylld för att ha plagierat. Att plagiera innebär nämligen att du med avsikt framställt andras tankar och ord som dina egna.

Plagiatkontroll

Inom skolvärlden används olika typer av digitala verktyg för textigenkänning för att kontrollera plagiering. På Högskolan i Gävle använder vi ett plagiatkontrollsystem som heter Safe Assign.

Mer information om plagiat

Böcker

Två böcker som finns att låna i biblioteket

  • Dysthe, O., Hertzberg, F. och Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära Lund Studentlitteratur. Kapitel 2 och 6.
  • Pecorari, D. (2013). Teaching to avoid plagiarism; How to promote good source use Berkshire: Open University Press.

Film

Här finns en underhållande film från Bergens Universitetsbibliotek om plagiering. Vill du ha textning på engelska klicka på knappen "Textning" på filmen.

Antiplagieringsguide

Biblioteket