Plagiering

I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Detta gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.

Citering

Vad är skillnaden mellan att använda referat och citat? Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit och ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord.

Att referera

Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du skriver om samt stödjer dina argument. Du formulerar vad andra har skrivit genom att använda egna ord och referatmarkörer. Dina referat är integrerade i sammanhanget genom att du kommenterar dem i någon mening. Referat används för att underbygga argument och belägga åsikter.

När du refererar måste du tala om när du använder information (tankar eller ord) från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referensmarkörer. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA eller Vancouver.

Referatmarkörer

Referatmarkörer är fraser som talar om vem information som du återger kommer ifrån. Exempel på referatmarkörer är

Att plagiera

Om du inte använder referatteknik och citat när du skriver om något du läst eller hört på ett korrekt sätt har du inte följt de regler kring vetenskapligt skrivande som finns och du kan då bli beskylld för att ha plagierat. Att plagiera innebär nämligen att du med avsikt framställt andras tankar och ord som dina egna.

Plagiatkontroll

På Högskolan i Gävle används plagiatkontrollverktyget Safe Assign, som finns i Blackboard. Information om plagiatkontroll och Safe Assign finns på en egen sida.

Film om plagiering

Här finns en underhållande film från Bergens Universitetsbibliotek om plagiering. Vill du ha textning på engelska klicka på knappen "Textning" på filmen.

Tips på läsning

Dessa två böcker finns i tryckt form i biblioteket

  • Dysthe, O., Hertzberg, F. och Løkensgard Hoel, T. (2011). Skriva för att lära Lund Studentlitteratur. Kapitel 2 och 6.
  • Pecorari, D. (2013). Teaching to avoid plagiarism; How to promote good source use Berkshire: Open University Press.

Bok i fulltext

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket