Skriva referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det akademiska arbetssättet innebär bland annat att visa att man känner till den forskning som gjorts inom kunskapsområdet, och relaterar den till sitt eget arbete. Det finns olika referenssystem, till exempel Harvard, Oxford, APA.

Inom elektronik och elektroteknik, och till viss del också inom datavetenskap används IEEEs referenssystem.

Allmänt om referensskrivande

Referatteknik och citering

I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Detta gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.

Citering

Vad är skillnaden mellan att använda referat och citat? Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit och ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord.

Att referera

Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du skriver om samt stödjer dina argument. Du formulerar vad andra har skrivit genom att använda egna ord och referatmarkörer. Dina referat är integrerade i sammanhanget genom att du kommenterar dem i någon mening. Referat används för att underbygga argument och belägga åsikter.

När du refererar måste du tala om när du använder information (tankar eller ord) från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referensmarkörer. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA , IEEE eller Vancouver.

Referatmarkörer

Referatmarkörer är fraser som talar om vem information som du återger kommer ifrån. Exempel på referatmarkörer är

Referenshanteringsprogrammet RefWorks

Med hjälp av RefWorks kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel.

Skrivarverkstaden

Hjälp med ditt skrivande kan du få hos Skrivarverkstaden som finns på plan tre i biblioteket.

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket