Referenshantering med Mendeley

Mendeley är ett referenshanteringssystem som du kan använda för att spara dina referenser och sedan infoga dem i ett dokument.

Med hjälp av Mendeley kan du:

  • Importera referenser från bibliografiska databaser
  • Importera PDF-filer och skapa en referens utifrån informationen som finns i PDF-filen
  • Infoga referenser i texten i ett dokument
  • Göra en referenslista till din uppsats eller artikel
  • Dela dina referenser med andra
  • Kommunicera med andra akademiker

Var finns Mendeley?

Programmet Mendeley Desktop är installerat på datorerna i biblioteket och i de allmänna datorsalarna.

Importera dina referenser från RefWorks till Mendeley

Du som tidigare har använt RefWorks kan enkelt importera dina referenser från RefWorks till Mendeley.

Biblioteket