Referenshantering med RefWorks

Vi byter referenshanteringsprogram från RefWorks till Mendeley

Vår prenumeration på RefWorks upphör från och med den 1 januari 2018. Om du blir klar med dina studier under 2017 behöver du inte byta referenshanteringsprogram. Det går inte längre att skapa nya konton i RefWorks, välj Mendeley istället.

Write-N-Cite/ProQuest for Word

För att infoga referenserna från ditt RefWorkskonto i ett Word-dokument används tilläggsprogrammet Write-N-Cite/ProQuest for Word.
OBS!
Write-N-Cite/ProQuest for Word fungerar enbart ihop med Microsoft Word.

Var finns programmet?

Write-N-Cite 4.4 / ProQuest for Word är installerat på datorerna i biblioteket och i de allmänna datorsalarna. I Word finns programmet under fliken ProQuest innan du loggat in, men efter inloggningen ändras rubriken på fliken till RefWorks.

Write-N-Cite/ProQuest for Word på egen dator

Write-N-Cite 4.4/ProQuest for Word finns att ladda ner under rubriken Tools -> Write-N-Cite inne i ditt RefWorkskonto.

Använder du inte Microsoft Word?

Om du använder något annat ordbehandlingsprogram kan du använda funktionen One Line/Cite View  i RefWorks för att infoga referenser i din text.

Kom igång med RefWorks och Write-N-Cite

RefWorks

Write-N-Cite 4 / ProQuest for Word

Frågor eller problem med RefWorks?

Biblioteket