Skrivarverkstaden - hjälp till självhjälp

  • Får du inte fram det du vill säga i texten?
  • Verkar akademiskt skrivande omöjligt?
  • Får du påpekanden om textens språk, struktur och referenser av din lärare?

Misströsta inte - det finns många vägar att gå för att bli en säkrare skribent, även inom den akademiska världen. Hos oss kan du få hjälp att komma vidare i ditt skrivande.

Drop-in

Du kan besöka Skrivarverkstaden på drop-in utan att boka tid. Där träffar du endera en texthandledare eller en skrivarmentor. Skrivarverkstadens drop-in har öppet följande dagar och tider:

Tisdagar   14.00-16.00
Onsdagar  10.00-12.00
Torsdagar 10.00-12.00

Handledning

Vi som jobbar med Skrivarverkstaden har kompetens och erfarenhet av att handleda studenter i skrivande och textarbete både inom svenska och svenska som andraspråk. Vi handleder och ger råd på plats i biblioteket  och via mejl, telefon eller webbkonferens för distansstudenter. Stödet riktar sig till dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle.

Det är även möjligt att boka handledning i biblioteket. Max 3 studenter samtidigt. Skicka eller tag med den text du vill diskutera och gärna den anvisning du fått av din lärare.

Kontakt och boka tid

Om du behöver komma en annan tid än under drop-in tiderna eller är distansstudent använd bokningsformuläret nedan.

Du kan också få svar på frågor kring ditt skrivande via högskolans supportsystem. Mejla dina frågor till oss på skrivarverkstaden@hig.se
Campus- eller distansstudent?
Multiple selection

Max 3 personer, max 45 minuter
OBS! Vid förhinder mejla omgående till skrivarverkstaden@hig.se

Jobba på egen hand

Formulera korrekta meningar och stava rätt

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket