Söka

På den här sidan får du hjälp att söka bland mycket av det material som finns på biblioteket. Du kan söka hemifrån eller på plats på Högskolan.

Sök i våra databaser när du inte är på Högskolan

Du kan söka i bibliotekets databaser och tidskrifter även utanför biblioteket. Det  gör du antingen via databaserna, eller via Högskolans fjärrskrivbord.

Sök hemifrån via databaser

Det finns två sätt att söka via databaser hemifrån:

  1. Gå till sidan Databaser och artiklar och välj vilken databas du vill använda. När du valt en databas kommer du till ett inloggningsformulär, där du loggar in med ditt datorkonto.
  2. Det andra sättet är att du först loggar in med ditt datorkonto och sen väljer databas.

Sök via fjärrskrivbord

Du kan söka i databaserna hemifrån genom att använda Högskolans tjänst Fjärrskrivbord. Manualer för hur du använder fjärrskrivbordet på PC, Mac och andra enheter finns på inloggningssidan.

Har du problem med att logga in?

Du kan ha problem med att logga in om din dator är skyddad med en brandvägg. För att det ska gå att logga in måste Tcp‑port 2048 i brandväggen vara öppen mot proxyserverns ip‑nummer 130.243.0.16. Hur du gör för att öppna porten beror på vilket operativsystem du har.

Sök i vår sökportal Discovery

Discovery är vår söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning.

Sök information inom ett visst ämne

Vill du hitta information inom ett visst ämne kan du använda våra ämnesguider. Där du får tips på databaser och hur du söker inom just ditt ämne.

Biblioteket