Böcker 

Sök tryckta böcker som finns på biblioteket i vår katalog Higgins.

Om vi inte har boken

Om vi inte har boken som du söker kan vi låna in den från ett annat bibliotek, fjärrlån.

E-böcker

Biblioteket har också många e-böcker inom olika områden och från olika förlag.

Sök böcker på andra bibliotek

I LIBRIS kan du söka efter böcker som finns på alla svenska forskningsbibliotek. Våra böcker finns också i LIBRIS.

Sök i Discovery efter våra böcker

Kryssa i rutan Catalog Only (Higgins) för att hitta böcker enbart från bibliotekets katalog. Använd länken Check Availability till bibliotekskatalogen Higgins för att reservera boken.

Kursböcker

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog, både de tryckta och de elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller att ladda ned 1-3 dagar. Ur våra köpta e-böcker kan du oftast skriva ut ca 5 %. De har hyllplacering E-bok.

Det finns även kursböcker med hyllplacering Internet, dessa finns fritt tillgängliga på nätet.

Tryckta ordböcker och uppslagsverk

Om du letar efter tryckta ordböcker eller lexikon, så söker du fram dem i bibliotekets katalog. Skriv in ett sökord och välj Uppsatser och ordböcker i listan "Filter".

  Publicerad av: Elisabeth Jansson