Databaser och artiklar

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till artiklar, böcker, avhandlingar med mera.

Söka utanför högskolan

Du kommer även åt våra databaser och artiklar hemifrån.

Alfabetisk förteckning över databaser

Använd denna om du redan känner till namnet på databasen.

Sökbar förteckning över databaser

Använd denna för att välja databaser inom olika ämnesområden.

Tidskrifter

Biblioteket har både tryckta och elektroniska tidskrifter. De två senaste årgångarna av de tryckta finns på entréplanet, tidigare årgångar finns i magasinet som ligger på plan ett. Tryckta tidskrifter lånas inte ut.

Ämnesguider

Sammanställningar av databaser m.m. för olika ämnen och program

Samsökningsportal - Discovery

Discovery söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser, främst artiklar, konferensbidrag och e-böcker.

Databasnytt

Information om nya databaser, testdatabaser och databaser som upphört.

Inget datorkonto vid högskolan?

Om du saknar datorkonto vid högskolan använder du nedanstående ingångar. Du kan komma åt det fria innehållet i databaserna, men inte den fulltext som ingår i bibliotekets abonnemang.

  Publicerad av: Jenny Ericsson

Biblioteket