Discovery 

Discovery är vår sökportal för samlad sökning i de flesta av bibliotekets kataloger och databaser. Här finns tryckta böcker, rapporter och avhandlingar, e-böcker, tidskriftsartiklar och konferensbidrag med mera.

Inget datorkonto?

Då kan du söka via gästingången men du kan bara läsa fritt tillgängliga fulltextartiklar.

Söka i Discovery

Sökbegränsningar i Discovery

  • Det finns inget kontrollerat ämnesordsregister att välja termer från
  • Begränsningen till vetenskapliga (peer review) tidskrifter är inte heltäckande. Alla databaser har nämligen inte detta fält.
  • Träfflistan innehåller ofta dubbletter från olika databaser

  Publicerad av: Elisabeth Jansson

Biblioteket