Omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap

Mer information

Det finns en ämnesguide i vårdvetenskap där du kan hitta mer information inom området.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)