Ordböcker och uppslagsverk

Genom biblioteket har du tillgång till både tryckta och elektroniska ordböcker, lexikon och uppslagsverk.

Tryckta ordböcker och uppslagsverk

Tryckta ordböcker och uppslagsverk söker du fram i bibliotekets katalog Higgins. Skriv in ett sökord och välj Uppsatser och ordböcker i listan Filter

Elektroniska lexikon och uppslagsverk

    Biblioteket