Uppsatser och forskningspublikationer

Publicering av uppsatser, examensarbeten och forskningspublikationer på Högskolan i Gävle sker i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Uppsatser vid Högskolan i Gävle

DiVA innehåller uppsatser i fulltext från 2006 och framåt. Vissa äldre uppsatser och examensarbeten finns i tryckt form i biblioteket. Dessa söker du fram i Higgins, välj  Filter: "Uppsatser" för att endast söka bland uppsatser.

Svenska uppsatser och examensarbeten

Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten kan du söka i Uppsök.

Forskningspublikationer vid Högskolan i Gävle

I DiVA finns avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar m.m. skrivna av forskare vid Högskolan i Gävle.

Svenska forskningspublikationer

SwePub är en samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Det finns länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser med vidarelänkning till fulltext i många fall.

Sök svenska avhandlingar

Avgränsa träffmängden i Libris genom att välja Typ: Avhandlingar i högra kolumnen när du fått fram sökresultatet.

Sök utländska avhandlingar och uppsatser

Här finns Open Access avhandlingar från europeiska och amerikanska universitet.

Inget datorkonto vid Högskolan i Gävle?

Om du inte har ett datorkonto vid högskolan kan du söka bland publikationerna i DiVA och SwePub, men du kan inte läsa fulltexten.

  Publicerad av: Jenny Ericsson