Biblioteket

Bedöma vetenskaplig information

Vetenskapsteori och metod

Organisationen SNH, samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, har lärobjekt inom flera områden bland annat ett som heter Vetenskapsteori och metod. Detta lärobjekt innehåller lärresurser som föreläsningar, e-böcker, webbsidor, TV- och radioprogram.

Värdera information

Karolinska institutets bibliotek har information om hur man värderar information.

Källkritik​

Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma vetenskaplig information, speciellt vad gäller information som publiceras digitalt.

Ladda ned böcker om källkritik

Låna böcker om källkritik

Biblioteket har också tryckta böcker om källkritik.

Biblioteket