Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-09-15

  Seminarium om digitalisering och Lean


  CLIP arrangerade 8 juni 2017 ett välbesökt seminarium på temat digitalisering och Lean med b la Sandvik, Lagan Plast och Produktionslyftet.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-09-14

  Ekonomisk och ekologisk hållbarhet – hur hänger det ihop?


  Nu på fredag den 15 september kommer ännu en del i Högskolan i Gävles seminarieserie ”Ekonomisk hållbarhet – från tvärvetenskapligt perspektiv” som arrangeras under 2017. Det här är det fjärde seminariet i serien och den här gången är det Karl Hillman och Ola Norrman Eriksson, verksamma inom miljöteknik vid Högskolan i Gävle, som håller i seminariet.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-09-08

  Högskolans forskning ses som en tillgång när ny arbetsmiljömyndighet lokaliseras till Gävle


  I regeringens pressmeddelande pekas närheten till Högskolan i Gävle, och den arbetslivsforskning som bedrivs där ut som en stor tillgång.
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning