Forskning

Forskning vid Högskolan i Gävle

Högskolan bedriver excellent och konkurrenskraftig forskning av hög kvalitet för en samhällsutveckling som värnar den miljö människor finns i. Därför är projekt med direkt bäring på människans livsmiljö – hållbar utveckling, hälsa och arbetsmiljö – i fokus för Högskolans forskningsinsatser.

För att nå visionen och möta upp mot det omgivande samhällets förväntningar kraftsamlar högskolan forskningen inom två forskningsprofiler - Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Utöver forskning inom dessa områden bedrivs forskning inom humaniora samt elektronik, matematik och biologi.

Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt och internationell.

Forskningsnytt

 • 2017-03-06
  Stress

  Hur finna en mening då allt gått sönder


  Vid utmattningssyndrom blir ofta frågan om det finns någon mening i livet central. Detta borde vården mera fokusera på, att hjälpa den drabbade att återfinna en mening i livet, säger Ann-Kristin Eriksson, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-02-27
  Rodrigo Lozano

  Rodrigo Lozano och visionen om en hållbar värld


  - Alla lärare och studenter måste ställa sig frågan, hur kan jag i mina studier och hur kan jag i mitt yrke bidra till en hållbar livsmiljö?, säger Rodrigo Lozano, forskare vid Högskolan i Gävle.
  Läs mer
  ................................................................................
 • 2017-02-24
  Shoaib Amin

  Gävleforskare världsledande inom 5G


  Tekniken vi utvecklat ger mer datakraft och kräver mindre energiåtgång, en nödvändighet när vi nu bygger 5:e generationens trådlösa system, säger Shoaib Amin, forskare vid Högskolan i Gävle
  Läs mer
  ................................................................................

  Publicerad av: System

Forskning