Forskning

Forskningsevenemang

Här publicerar vi information om forskningsevenemang som Högskolan i Gävle arrangerar eller deltar i, ett flertal där du som intresserad allmänhet kan delta.

Högskolan i Gävle och forskarna på högskolan är en aktiv del av samhället. Det är viktigt att Högskolan och forskarna delar med sig av kunskap, nya fakta och forskningsrön samt spännande upplevelser till alla intresserade. Varje år arrangerar och deltar därför forskare vid Högskolan i evenemang där allmänhet, utbildning och forskning möts. Här hittar du information om och länkar till evenemang som Högskolan arrangerar eller deltar i.

Akademisk högtid

Den akademiska högtiden tillhör en av äldsta traditionerna inom akademin. Vid Högskolan i Gävle genomförs högtiden vartannat år.

Kommande

Consuming the environment

Konferens
3-5 december 2017

Högskolan i Gävle bjuder in till en heldag med talare, som belyser miljökommunikation och miljöfrågor från såväl lokalt och nationellt som internationellt håll. Dag två finns möjlighet att ta del av och lyssna till när forskare från fyra kontinenter diskuterar ämnet.

Ekonomisk hållbarhet - från ett tvärvetenskapligt perspektiv

Seminarieserie

Under 2017 arrangerar Högskolan i Gävle en seminarieserie under temat Ekonomisk hållbarhet – från ett tvärvetenskapligt perspektiv. De olika perspektiven presenteras vid sju olika lunchseminarier i samband med sopplunch. Serien avslutas med större workshop. Presentationerna kan utgöra grund för tvärvetenskapligt artikelskrivande.

Forskning