Forskning

Forskningsevenemang

Här publicerar vi information om aktuella forskningsevenemang vid Högskolan i Gävle, ett flertal där du som intresserad allmänhet kan delta.

Högskolan i Gävle och forskarna på högskolan är en aktiv del av samhället. Det är viktigt att Högskolan och forskarna delar med sig av kunskap, nya fakta och forskningsrön samt spännande upplevelser till alla intresserade. Varje år arrangerar och deltar därför Högskolan i evenemang där allmänhet, utbildning och forskning möts. Här hittar du länkar till och information om evenemang som är öppna för allmänheten och där du är välkommen att lyssna.

Forskarna vid Högskolan deltar i många olika samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor. De möter också allmänhet och gymnasieelever i publika event som till exempel det årligen återkommande Forskarfredag och vid öppna föreläsningar på Högskolan. Forskarfredag är en del av det europeiska eventet Researchers' Night. Den fjärde fredagen i september varje år erbjuds hundratals aktiviteter runt om i Europa som ska visa hur spännande och kul det är med forskning.

Doktorsdisputation: Alan Kabanshi

Alan Kabanshi, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" den 18 maj 2017 i Gävle.

Tid och plats: torsdag 18 maj 2017, kl. 10.00 i sal 12:108, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Hazim Awbi, University of Reading.

Avhandlingen i fulltext

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" av Alan Kabanshi vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: onsdag 26 april 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Shoaib Amin

Shoaib Amin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" den 24 februari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: fredag 24 februari 2017, kl. 10.15 i sal 99:133, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Christian Fager, Microwave Electronics Laboratory, Chalmers University, Gotheburg, Sweden.

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" av Shoaib Amin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 23 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: Lena Svennberg

Lena Svennberg, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Grading in physical education" den 17 februari 2017 i Stockholm.

Tid och plats: fredag 17 februari 2017, kl.13.00 i Aulan, Lidingövägen 1, Stockholm
Opponent: Professor Ann MacPhail, University of Limerick

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandling "Grading in physical education" av Lena Svennberg vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 1 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: Niklas Halin

Niklas Halin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "A Shield against Distraction from Environmental Noise" den 26 januari 2017 på Högskolan i Gävle.

Tid och plats: torsdag 26 januari 2017, kl.13.00 i Krusenstjernasalen (23:213), Biblioteket, Högskolan i Gävle
Opponent: Docent Sara Bengtsson, Karolinska institutet

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: David Carlsson

David Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling "Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen" den 13 januari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: Fredag 13 januari 2017, kl.13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B
Opponent: Professor Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts" av Brita Backlund Rambaree vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 11 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "A Shield against Distraction from Environmental Noise” av Niklas Halin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 12 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Forskning