Forskning

Disputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonierar

Här hittar du kommande doktorsdisputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonier.

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Högskolan i Gävle har forskarexamensrättigheter inom de två profilerna Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Doktorander/forskarstuderande inom andra ämnesområden är inskrivna vid andra lärosäten, bland annat Uppsala universitet, KTH, Umeå universitet och Linköpings universitet.

2017

Doktorsdisputation: Jennie A. Jackson

Jennie A. Jackson, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment: Making the Most of our Methods" den 2 juni 2017 på Högskolan i Gävle

Tid och plats: fredag 2 juni 2017, kl. 13.00 i Krusenstjernasalen (23:313), Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Peter Johnson, University of Washington.

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Bias and Precision in Biomechanical Exposure Assessment: Making the Most of our Methods" av Jennie A. Jackson vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: torsdag 11 maj 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Alan Kabanshi

Alan Kabanshi, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" den 18 maj 2017 i Gävle.

Tid och plats: torsdag 18 maj 2017, kl. 10.00 i sal 12:108, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Hazim Awbi, University of Reading.

Avhandlingen i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Experimental study of an intermittent ventilation system in high occupancy spaces" av Alan Kabanshi vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: onsdag 26 april 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Doktorsdisputation: Shoaib Amin

Shoaib Amin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" den 24 februari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: fredag 24 februari 2017, kl. 10.15 i sal 99:133, Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Opponent: Professor Christian Fager, Microwave Electronics Laboratory, Chalmers University, Gotheburg, Sweden.

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers" av Shoaib Amin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 23 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: Lena Svennberg

Lena Svennberg, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Grading in physical education" den 17 februari 2017 i Stockholm.

Tid och plats: fredag 17 februari 2017, kl.13.00 i Aulan, Lidingövägen 1, Stockholm
Opponent: Professor Ann MacPhail, University of Limerick

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandling "Grading in physical education" av Lena Svennberg vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 1 februari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Doktorsdisputation: Niklas Halin

Niklas Halin, Akademin för teknik och miljö, försvarar sin doktorsavhandling "A Shield against Distraction from Environmental Noise" den 26 januari 2017 på Högskolan i Gävle.

Tid och plats: torsdag 26 januari 2017, kl.13.00 i Krusenstjernasalen (23:213), Biblioteket, Högskolan i Gävle
Opponent: Docent Sara Bengtsson, Karolinska institutet

Avhandlingen i fulltext

Doctoral defense: Brita Backlund-Rambaree

Brita Backlund-Rambaree, Akademin för hälsa och arbetsliv, försvarar sin doktorsavhandling "Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts" den 20 januari 2017 vid Stockholms universitet.

Tid och plats: fredag 20 januari 2017, kl.10.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, Stockholm
Opponent: Professor och Endowed Chair Dima Jamali, American University of Beirut

Avhandlingen i fulltextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Doktorsdisputation: David Carlsson

David Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling "Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen" den 13 januari 2017 i Göteborg.

Tid och plats: Fredag 13 januari 2017, kl.13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B
Opponent: Professor Jon Magne Vestøl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Avhandlingen i fulltext

Parallellspikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts" av Brita Backlund Rambaree vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Tid och plats: onsdag 11 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "A Shield against Distraction from Environmental Noise” av Niklas Halin vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: torsdag 12 januari 2017, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Avhandlingen i fulltext

Tidigare disputationer, licentiatseminarier och spikningar

Forskning