Forskning

Disputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonierar

Här hittar du kommande doktorsdisputationer, licentiatseminarier och spikningsceremonier.

Doktorsexamen avläggs formellt vid det lärosäte eller den forskarskola där den forskarstuderande är inskriven. Högskolan i Gävle har forskarexamensrättigheter inom de två profilerna Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv. Doktorander/forskarstuderande inom andra ämnesområden är inskrivna vid andra lärosäten, bland annat Uppsala universitet, KTH, Umeå universitet och Linköpings universitet.

2018

Spikning

Spikning av doktorsavhandlingen "Psychological consequences of moral labelling in the built environment" av Andreas Haga vid Akademin för teknik och miljö.

Tid och plats: tisdag 13 februari 2018, kl. 12.15
Plats: Forskarhörnan i biblioteket

Tidigare disputationer, licentiatseminarier och spikningar

Forskning