Publikationer och avhandlingar

Varje år publicerar forskare vid Högskolan i Gävle ett stort antal artiklar och böcker, både tryckta och elektroniska. På den här sidan finns information om var du kan hitta dessa publikationer.

Publikationsdatabasen DiVA

Publikationsdatabasen (DiVA) innehåller referenser till material publicerat i tidskrifter, böcker och konferensproceedings sedan 1976 av anställda vid Högskolan i Gävle.

  1. De 20 senaste registrerade forskningspublikationerna i DiVA
  2. Sök bland samtliga publikationer i DiVA

Doktors- och licentiatavhandlingar

Alla doktorsavhandlingar från Högskolan i Gävle är registrerade i DiVA med ett abstract.

Gävle University Press

Gävle University Press publicerar doktors- och licentiatavhandlingar, volymer i rapport- och skriftserier samt enstaka samlingsverk framställda vid Högskolan i Gävle.

Forskning