Forskning

Doktorsavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015. Här listas de doktorsavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller tillhörande högskolan men antagen vid ett annat universitet.

Doktorsavhandlingar 2016

Backlund Rambaree, B. (2016). Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Stockholm University. 37 s. (Stockholm Studies in Sociology. New series 64) Länk [Mer information]
Carlsson, D. (2016). Vad är religionslärarkunskap? : En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Diss. , 2017. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 268 s. (Gothenburg Studies in Educational Sciences 394) Länk [Mer information]
Eriksson, A. (2016). Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext. Diss. , 2016. Sundsvall: Mid Sweden University. 136 s. (Mid Sweden University Doctoral Thesis 255) Länk [Mer information]
Grell, P. (2016). Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv. Diss. (sammanfattning), 2016. Umeå: Umeå universitet. 82 s. (Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie 83) Länk [Mer information]
Halin, N. (2016). A Shield against Distraction from Environmental Noise. Diss. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. 38 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 2) Länk [Mer information]
Knudsen, K. (2016). Airway management in anaesthesia care : professional and patient perspectives. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 56 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1205) Länk [Mer information]
Randmaa, M. (2016). Communication and Patient Safety : Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1186) Länk [Mer information]
Wallhagen, M. (2016). Environmental Assessment Tools for Neighbourhoods and Buildings in relation to Environment, Architecture, and Architects. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 112 s. (TRITA-INFRA-FMS-PHD 2016:5) Länk [Mer information]
Zetterberg, C. (2016). The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity : Laboratory studies. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 55 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1228) Länk [Mer information]

Tidigare doktorsavhandlingar

  Publicerad av: Monica Langerth Zetterman

Forskning