Doktorsavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina doktorsavhandlingar. Den första doktorsavhandlingen inom Högskolans forskarexamensrättighet publicerades 2015. Här hittar du listor över de doktorsavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller som hör till Högskolan men är antagen vid ett annat lärosäte.

Doktorsavhandlingar 2017

Amin, S. (2017). Characterization and Linearization of Multi-band Multi-channel RF Power Amplifiers. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 59 s. (TRITA-EE 2016:185) Länk [Mer information]
Svennberg, L. (2017). Grading in physical education. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Gymnasik- och idrottshögskolan, GIH. (Avhandlingsserie för Gymnastik- och idrottshögskolan 8) Länk [Mer information]

Tidigare doktorsavhandlingar

  Publicerad av: Monica Langerth Zetterman

Forskning