Forskning

Fristående volymer

Genom Gävle University Press ger Högskolan i Gävle även ut enstaka fristående volymer.

Böcker

Ahmadi, F., Mella, O., Palm, I. och Darvishpour, M. (2015) Mångfaldsbarometern: tio år av attitydmätningar i Sverige. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Ahmadi, F. och Lilja, M. (2013) Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Johansson, H., Windhorst, U., Djupsjöbacka, M. och Passatore, M. (2003) Chronic Work-Related Myalgia Neuromuscular Mechanisms behind Work-Related Chronic Muscle Pain Syndromes. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Konferenspublikationer

Ney, A.; Williams, H.; Charpentier Ljungqvist, F. (Eds.) (2009) à austrvega. Saga and East Scandinavia. The 14th International Saga Conference, Uppsala 9th - 15th August 2009. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Eriksson, M. (red.) (2007) Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories : [May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia/organised by Laboratory for Psycholinguistic Research POLIN, University of Zagreb Croatia, Department of Education and Psychology University of Gävle Sweden]. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Brandt, S.A. (Ed.) (2004) Geoinformatics 2004: Proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics - Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic. University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004. Gävle: Gävle University Press. [Mer information]

Djupsjöbacka, M., Johansson, H., Mathiassen, S. E., and Sjölander, P. (eds.) (2004) International Congress on Chronic Pain and Dysfunction after Whiplash and other Traumatic Neck Injuries. Centre for Musculoskeletal Research, Gävle, University of Gävle, Gävle. [Mer information]

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Forskning