Licentiatavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina avhandlingar. Här listas de licentiatavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller tillhörande högskolan men antagen vid ett annat universitet.

Licentiatavhandlingar 2017

Stefan, I. (2017). Exploring Tensions between Appropriability and Openness to Collaboration in Innovation. Lic.-avh. (sammanfattning), 2017. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 40 s. Länk [Mer information]

Tidigare licentiatavhandlingar

  Publicerad av: Lena Åminne

Forskning