Forskning

Licentiatavhandlingar

Varje år försvarar ett antal forskarstuderande vid Högskolan i Gävle sina avhandlingar. Här listas de licentiatavhandlingar som har försvarats av en doktorand som endera är antagen inom Högskolans forskarexamensrättighet eller tillhörande högskolan men antagen vid ett annat universitet.

Licentiatavhandlingar 2016

Grenholm, J. (2016). Teknik eller inte? : Attityder och intressen bakom grundskoleelvers val av framtida studievägar. Lic.-avh. , 2016. Karlstad: Karlstads universitet. 133 s. (Karlstad University Studies 3) Länk [Mer information]
Gustafsson, M. (2016). Evaluation of energy conserving measures in buildings connected to a district heating system : case studies in Gävle, Sweden. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Gävle: Gävle University Press. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 1) [Mer information]
Hadin, Å. (2016). Anaerobic digestion of horse manure : renewable energy and plant nutrients in a systems perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Gävle: Gävle University Press. 40 s. (Studies in the Research Profile Built Environment. Licentiate thesis 2) Länk [Mer information]

Tidigare licentiatavhandlingar

  Publicerad av: Lena Åminne

Forskning