Rapportserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre högskoleövergripande rapportserier. Här hittar du listor över de senaste publikationer utgivna i rapportserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länkarna som ges under respektive serie.

FoU-rapporter

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8749

Ahmadi, F., Palm, I. & Ahmadi, N. (2016). Mångfaldsbarometern 2016. Gävle: Gävle University Press. 50 s. (FOU-rapport 44) Länk [Mer information]
Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2015). Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel : Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE. Gävle: Gävle University Press. 48 s. (FOU-rapport 43) Länk [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. 43 s. (FOU-rapport 42) Länk [Mer information]

Research reports

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras endast elektroniskt.

Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 4) Länk [Mer information]

Working paper

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8757

Blomskog, S. (2016). En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål. Gävle: Gävle University Press. 35 s. (Working paper 55) Länk [Mer information]
Blomskog, S. (2016). Invalid weighting in gender-neutral job evaluation tools. Gävle: Gävle University Press. 22 s. (Working paper 54) Länk [Mer information]
Andrén, M. & Boman, T. (2016). Behov av kompetensutveckling bland verksamhetschefer och biståndshandläggare i Region Gävleborg : omsorg om äldre personer : omsorg om personer med funktionsnedsättning. Gävle: Gävle University Press. 18 s. (Working paper 56) Länk [Mer information]
Forskning