Forskning

Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre högskoleövergripande och tre ämnesspecifika skriftserier. Här hittar du listor över de senaste publikationer utgivna i skriftserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länken som ges under respektive serie.

FoU-rapporter

Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2015). Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel : Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE. Gävle: Gävle University Press. 48 s. (FOU-rapport 43) Länk [Mer information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. 43 s. (FOU-rapport 42) Länk [Mer information]

Research reports

Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 4) Länk [Mer information]

Working paper

Blomskog, S. (2016). En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål. Gävle: Gävle University Press. 35 s. (Working paper 55) Länk [Mer information]
Blomskog, S. (2016). Invalid weighting in gender-neutral job evaluation tools. Gävle: Gävle University Press. 22 s. (Working paper 54) Länk [Mer information]
Andrén, M. & Boman, T. (2016). Behov av kompetensutveckling bland verksamhetschefer och biståndshandläggare i Region Gävleborg : omsorg om äldre personer : omsorg om personer med funktionsnedsättning. Gävle: Gävle University Press. 18 s. (Working paper 56) Länk [Mer information]

Lärarutbildningens skriftserie

Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) [Mer information]
Gustafsson, C. & Fransson, G. (red.) (2012). Kvalificerad som lärare? : om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation. Gävle: Gävle University Press. 294 s. (Lärarutbildningens skriftserie 5) Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle 

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Åkerdahl, P. (2013). Självmordsbombare och korsriddare : Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. 236 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 8) [Mer information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) [Mer information]
Ristiniemi, J. (2012). Ethics, Interaction, and Differential Thinking : Potentiality of Future in Paul Tillich's Social Ethics. Gävle: University of Gävle. 155 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 7) [Mer information]
Ristiniemi, J. & Sundqvist, O. (red.) (2011). The New Student as a Didactic Challenge. Uppsala: Swedish Science Press. 188 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 6) [Mer information]
Duppils, S. (2010). Hemsökta platser? : en religionspsykologisk tolkning av platsbunden entitetkontinuitet. Uppsala: Swedish Science Press. 77 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 5) [Mer information]

Mediestudier 

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [Mer information]

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Forskning