Forskning

Samverka med forskningen

Högskolan i Gävle har ett stort intresse av att samverka inom forskning med företag, organisationer och offentliga aktörer.

Samarbeta med forskningen för utveckling

Näringslivet kan öka konkurrenskraften och nå framgång med hjälp av forskningen vid högskolan. Alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Företag och organisationer kan anlita forskare för att lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag eller kompetensutveckla sin personal. Det finns också möjlighet att på olika vis ta del av den forskning som görs och de resultat den genererar.

Kontakta oss med din fråga eller idé!

Högskolans forskare har ett nära samarbete med det omgivande samhället. De behöver ständigt pröva och utveckla sina teorier i samarbete med företag och organisationer. Kanske kan din verksamhet ingå i ett sådant samarbete och få tillgång till ny kunskap och inspiration. Kontakta oss så berättar vi vad ett forskarsamarbete kan innebära för dig.

Läs mer om samverkan med forskningen eller ta kontakt men någon av våra samverkansvariga.


  Publicerad av: System

Forskning