Forskning

Våra forskare

Vid Högskolan i Gävle finns det cirka 170 anställda som är aktiva inom forskningen, varav 23 är professorer och 54 är antagna doktorander. Forskningen sker i olika omfattning eftersom de allra flesta kombinerar forskning och undervisning.

Om du vill veta mer om våra forskare och vad som driver dem, kan du läsa något av våra forskarporträtt.

Antal anställda per tjänstekategori och år (årsarbetskraft) år 2016

 

Antal

anställda

Andel

kvinnor

Andel

män

Doktorand

54

46 %

54 %

Forskare

7

7 %

93 %

Lektor

138

47 %

53 %

Postdoktor

4

25 %

75 %

Professor

29

18 %

82 %

 

Källa: Årsredovisning 2016 för Högskolan i Gävle, s. 42

Forskning