Nyheter och press

Pressklipp

Senaste digitala artiklarna från radio, TV och tidningar där Högskolan i Gävle omnämnts.

Har du frågor eller funderingar kring pressklippen kontakta: Douglas Öhrbom, e-post: douglas.ohrbom@hig.se

Nyheter och press