Akademisk högtid

Vid Högskolan i Gävles Akademiska högtid promoverar vi hedersdoktorer, diplomerar och promoverar doktorer, installerar nya professorer samt delar ut priser och utmärkelser.

Högskolan i Gävle inrättades 1977 och som relativt ungt lärosäte vill vi tillvarata en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt skapa vår egen historia och identitet.

  1. Läs mer om cermonin här

Aktuell Akademisk högtid


Tidigare Akademiska högtider:

  1. 2014
Om Högskolan