Akademisk högtid 2014

Den Akademiska högtiden ägde rum 25 april 2014 i Gävle Konserthus, Gävle Symfoniorkester kom att inrama ceremonin.

Högskolan i Gävle anordnade sin femte Akademiska högtid med högtidsceremoni i Gävle Konserthus, Gevalia salen.

Under ceremonin promoverades tre nya hedersdoktorer, tjugofem doktorer diplomerades, femton nya professorer installerades och två utmärkelser delades ut.

Installationsföreläsningar:
Den 24 april föreläste Högskolans nya professorer i Högskolans aula, Valhall och den 25 april föreläste de nya hedersdoktorerna.

  1. ProgramPDF (pdf, 248.7 kB)


  Publicerad av: Douglas Öhrbom