Akademisk högtid 2016

Välkommen till Högskolans akademiska högtid den 21 april 2016 på Gävle Konserthus.

Årets högtid är den sjätte Akademiska Högtid som Högskolan i Gävle arrangerar. Vid högtiden promoverar vi hedersdoktorer, diplomerar doktorer, installerar nya professorer och delar ut priser och utmärkelser.

Allmänheten är välkommen till Installationsföreläsningar den 20 april på Högskolan. Då berättar den nya professorerna om sin forskning och de nya hedersdoktorerna håller korta föredrag.

Se programmet för Installationsföreläsningar

Allmänheten är också välkommen till högtidsceremonin den 21 april i Gevaliasalen med start kl.16.30 där Gävle Symfoniorkester bjuder på musikstycken under ceremonin.

Se programmet för ceremonin

Middagen efter högtidsceremonin riktar sig till särskilt inbjudna gäster.
Här anmäler du dig till middagen.

Kontaktuppgifter

Ceremonimästare
Jonas Kågström jonas.kagstrom@hig.se

Ceremoniadministratörer
Johanna Esplund
johanna.esplund@hig.se 070-090 27 83, 026-64 87 16

Sandra Eklund sandra.eklund@hig.se 070-377 85  94, 026-64 85 94


Om Högskolan