Religionsdagen 29 mars

Bilder av varandra

Mellanmänskliga möten och inkludering.

Kompetensutveckling för dig som arbetar med inkluderingsfrågor som rör kultur och religion samt en mötesplats för utökad samverkan mellan högskolans utbildningar och de delar av yrkeslivet som arbetar inom detta fält.

Välkommen till en dag där vi vill lyfta betydelsen av vilken människosyn vi har för delaktigheten i och tilltron till samhället.

  • Vilka är "vi" och vilka är "de"?
  • Hur bygger vi ett samhälle där en inkluderande människosyn är tongivande?
  • Vilken betydelse har kulturen och religionen för en sådan inkluderande hållning?
  • Hur kan högskolans utbildningar bidra till en sådan samhällsutveckling? 

Program

Högskolan arbetar för en hållbar livsmiljö för människan: den har som ett av sina mål att vara en inkluderande högskola. Under dagen presenteras några utbildningar och projekt vid högskolan som har en sådan inriktning.

Medverkar gör också Holger Michael, involverad i Right Livelihood Award i Sverige och representant för Tysklands största flyktingorganisation, liksom fotograf och bildkonstnär Philipp Gallon, som visar en annan bild av Mellanöstern än den vi möter i media. Integrationsteatergruppen Strong från Söderhamn, bestående av ensamkommande ungdomar, uppför sin föreställning. 

Dagen avslutas med ett samtal kring ovan frågor där representanter från högskolan och olika myndigheter, samfund och organisationer som arbetar med inkludering medverkar. 


08.50

Inledning

09.00

Högskolan i Gävle som inkluderande högskola
Tomas Boman, Marianne Andrén och Jari Ristiniemi

09.30

Mellanmänskliga möten och inkludering i skola och utbildning

  • En studiehandledare utbildad vid Högskolan i Gävle berättar utifrån egna erfarenheter om sitt arbete som interkulturell brobyggare och översättare av kulturella värderingar

Kaffe (ingår)

  • Ett interkulturellt språkkafé i högskolemiljö skulle kunna bli en plats för mellanmänskliga möten mellan svenska studenter och nysvenska akademiker och ha stor betydelse för inkludering och ömsesidig språkutveckling.

10.45

We do it – integration of refugees in society
Holger Michel involved in The Right Livelihood Award in Sweden and spokesperson for the largest refugee organization in Germany (Presentation in English)

12.00

Lunch (ingår inte)

13.00

Images of the Middle East
Photographer and visual artist Philipp Gallon shows pictures of every-day life in different countries in the Middle East and tells why such pictures are rarely seen in media (Presentation in English)

14.00

Stronger
Integrationsteatern till Laila Lindbergs minne från Söderhamn bestående av 15 ensamkommande ungdomar. Inledning av Anneli Östberg.

15.00

Kaffe (ingår)

15.15

Avslutande samtal

Reflektioner kring dagens program och en diskussion om vilken roll högskolan och högskolans studenter kan ha för inkluderingsarbetet. Deltar gör bland andra representanter från Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Svenska Kyrkan, Gävle Kommun, Arbetsförmedlingen och Rapatac.

 

Dagen kommer att filmas och i efterhand läggas ut på Högskolans mediaportal HiG Play och ha rubriceringen ”Religionsdagen 2017”

Anmälan

Dagen är kostnadsfri och finansieras av Högskolan i Gävle tillsammans med Svenska Kyrkan i Gävle.

Plats för evenemanget är Filmstaden i centrala Gävle.

Antalet platser är begränsat.

Vid önskemål om att anmäla en grupp till Religionsdagen, kontakta Olov Dahlin

Kontakt

För frågor kring programmet och dagen kontakta Olov Dahlin
076-948 99 67 eller odn@hig.se

Om Högskolan