Ansvarsfullt och hållbart?

Institutionella investerare, som förvaltar våra pensioner, och privata sparare har blivit allt mera måna om att placera ansvarsfullt och hållbart. Det betyder samtidigt att ägarna direkt eller via fonder ställer allt högre krav på företagen att vara miljömässigt och socialt hållbara och att de tar ett samhällsansvar. Vad betyder detta ekonomiskt? Finns det en ekonomisk guldkant för företagen och deras ägare att vara hållbara och ta ansvar?

Föreläsare: Lars Hassel
Datum:
24 november
Tid: kl. 11.00-13.00
Plats: Krusentjernasalen, Högskolan i Gävle

Anmälan            

Om Högskolan