Salar


Alla salar (rum) är numrerade efter husnummer och våningsplan.

De två första siffrorna är samma som husnumret. Siffran därefter talar om våningsplanet. Plan 1 är källaren. De två sista siffrorna är rummets löpnummer.

Se principskiss nedan.

Om Högskolan